Tata Usaha
DATA TATA USAHA DAN KARYAWAN
SMK MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
             
No Nama Jabatan NIK Pendidikan Asal Sekolah No. STTB/Tahun
1 Wardi Ka. TU 007 SMEA SMEA Muhammadiyah Ajibarang XI.Cs.057650 /             7 Mei 1980
2 Sufiyatno Bendahara  076 SMA SMA Muhammadiyah Ajibarang 03 OC oh 06231607 /       2 Juni 1987
3 Asmin Staf TU 077 SMEA SMEA Muhammadiyah Ajibarang 03 OB oq 0068291/     31 Mei 1991
4 Umi Ismiahani Bendahara  037 SMEA SMEA Muhammadiyah Ajibarang 03 OC os 0053104/     25 April 1986
5 Wahyudin Pembantu Umum 094 Paket C SKB Ajibarang 03 PC 020135 /           30 Desember 2005
6 Agus Rahyono Tukang Kebersihan/ Satpam 074 STM SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang tahun 1995
7 Suratman Tukang Kebersihan 111 SD SDN 1 Karangbawang 03.oB.on 0144901,         23 Mei 1985
8 Rokhmadulloh Satpam 129 STM SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang DN-03 Mk 0161903,       19 Juni 2006
9 Saleha Nurjanah Perpustakaan/ Ekstra Tapak Suci 121 SMA SMA Muhammadiyah Cimanggu DN-03 Ma 0002486,       13 Juni 2009
10 Windu  Haryanto Tukang Kebun   SMA SMA BOPKRI III Yogyakarta XII Ci. 02418,                         1 Desember 1976
11 Misful Aji Staf Kesiswaan 131 SMEA SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang TAHUN 2010
12 Joni Apriadi Teknisi Mesin 134 SMA  SMA Muhammadiyah Ajibarang 03 OB oq 0720697/     31 Mei 1991
13 Iin Sunjawati UKS 135 Paket C / LP2K Darul Ilmi Banjaranyar 03 PC 0700357                   29 Juli 2010
14 Etti Nurcahyani Perpustakaan 136 D2 Perpust UT Purwokerto CB 021919 / 32014101628                          29 Januari 2014
15 Saleha Nurjanah Perpustakaan/ Ekstra Tapak Suci 121 SMA SMA Muhammadiyah Cimanggu DN-03 Ma 0002486,       13 Juni 2009
16 Rima Priyani Perpustakaan 141 SMK SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang 03-Mk 0004531                   16 Mei 2011